Prof. univ. dr. Valentin Sava

Valentin Sava este profesor universitar dr. asociat în cadrul Școlii Doctorale Arte Vizuale, UNAGE din Iași.

2013 – Abilitat conducere doctorate în cadrul Școlii Doctorale Arte vizuale.
2010 – Doctor în Arte Plastice și Decorative la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași.
2005 – Doctor în Filosofie, Estetica Artelor Vizuale, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Cercetările sale teoretice se axează pe domenii interdisciplinare din sfera artelor vizuale, a picturii și a tehnicilor artelor plastice și decorative, precum și în domeniul hermeneuticii limbajului vizual. Domeniul preponderent de cercetare este hermeneutica limbajului vizual, în toate formele sale de manifestare, de la identificare și descifrare, la interpretarea limbajului vizual reprezentat prin semn, simbol, metaforă. A publicat lucrări știinţifice  ce tratează problematici legate de tehnicile și tehnologiile artelor plastice și decorative, istoriografie de artă și hermeneutica limbajului vizual. A participat la conferinţe indexate în baze de date internaţionale cu articole pe teme de specialitate, cum ar fi: 2011 – ICFCC – „International Conference on Arts and Mathematics”; 2013 – INVENTICA -„Descifrare, interpretare și inovare în hermeneutica limbajului vizual”- The 17-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer; 2014 – „The Art of the Portrait in the Religious Painting of Wallachia and Moldavia in the 15th–17th Centuries”- Research in Medieval Culture and Art – Center for Research in Medieval Art „Vasile Drăguț” of the University of Arts „George Enescu” of Iași, România ș.a. Participant la expoziţii naţionale şi internaţionale: 1996 – „Art decouverte – peintres et sculpteurs moldaves de Roumanie” – Poitiers, France; 2001 – „Visionen 2001”, Bad Kissingen, Germany; 2016 – „Grafica”, I.C.R. – Tel Aviv, Israel; 2017 – „Interferenzen”, I.C.R. Viena – Austria ș.a.