Gheorghe Duţică

Este profesor titular la disciplinele Teoria muzicii, Solfegiu, Dictat muzical din anul 1991 și Muzicologie, din 2001. Sfera sa pedagogică cuprinde și cursurile de master şi doctorat,  coordonare ştiinţifică de doctorat. A fost secretar științific al Facultății de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru al conservatorului ieșean între anii 1995-1996, 2000-2003,  director al Editurii Artes (2004-2012), director al Centrului de cercetare Ştiinţa muzicii (2010-2016), director al  Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din Universitatea de Arte „George Enescu” ( 2012-2020). Activitatea sa de organizare cuprinde și coordonarea unor simpozioane naționale și internaționale, a unor serii de conferințe în cadrul școlii doctorale, implicarea în diferite colective de redacție a unor reviste de specialitate, dar și participări în jurii naționale de olimpiade și concursuri.

Muzicolog de înaltă ţinută, Gheorghe Duţică a publicat cărţi și cursuri de specialitate, numeroase articole ştinţifice în prestigioase reviste şi volume naţionale/internaţionale, prefețe, eseuri, cronici msuzicale, recenzii; a participat la simpozioane şi conferinţe.

Domeniul componistic este reprezentat  prin lucrări corale și de muzică vocală (multe dintre opusuri, pe versuri proprii), creații instrumentale camerale, piese de jazz și muzică ușoară. A fost membru fondator, compozitor și pianist al Ansamblului vocal-instrumental Alpha Lirae al Colegiului Național de Arta „Octav Băncilă” Iași, dirijor prof. Luminița Duțică (2007-2013).

A fost distins cu premii și medalii, printre care  Premiul I al UCMR la Concursul Național de Creație Corală, București (1993), Medalia Universităţii de arte „George Enescu” (2013),  Premiul I al UCMR pentru volumul de muzicologie „Orizonturi componistice românești” (2016). Numeroasele premii obținute cu studenții muzicologi,  colaborările Radio – TV încununează o muncă dedicată muzicii și insuflării spiritului artistic în tinerii aspiranți de frumos.