Pentru a defini metodele de cercetare specifice domeniului de cercetare ştiinţifică din sfera artelor vizuale, se cuvine să definim conceptul generic care ar sta la baza acestui demers, şi anume: necesitatea adoptării unor decizii în privinţa subiectului ales, a strategiei sau strategiilor de cercetare, a întrebării sau întrebărilor de cercetare care sunt investigate. Există trei tipuri principale de întrebări de la care ne propunem să pornim: ce, de ce, şi cum. Decizia coordonatorului şi a doctorandului de a porni cu toate cele trei tipuri de întrebări depinde de natura problematicii alese şi de stadiul cunoaşterii în acel domeniu. Strategiile de cercetare sunt aşadar logici de cercetare folosite pentru a răspunde la întrebările de cercetare, iar alegerea lor este cea mai importantă decizie din cadrul oricărui proiect de cercetare. Acestea diferă prin punctele de pornire, paşii pe care îi urmează, folosirea conceptelor, stilul de explicare şi statutul produselor lor.

Specificul cercetării în sfera teoretică şi practică a artelor vizuale ce presupune aplicabilitate pe cele două domenii de doctorat – ştiinţific şi profesional – cuprinde un set de obiective ce derivă din specificul subiectelor şi temelor de cercetare – din ce în ce mai diversificate:

 • Accent pe multidisciplinaritate atât în continuarea cercetărilor propuse cât şi în demararea celor noi propuse
 • Activităţi artistice şi cercetări ştiinţifice comune, îndrumători / studenţi doctoranzi, cu interdisciplinaritate şi cotutele externe, în coordonarea tezelor de doctorat cu adaptabilitate la spaţiul extern european şi la tendinţele actuale în cercetare
 • Identificarea publicului ţintă pentru dezvoltarea şi implementarea unor cercetări de calitate şi aplicabile în viaţa reală, la direcţiile culturale actuale.
 • Perfecţionarea în cercetările şcolii doctorale, pe trei direcţii: teoretică, practică, combinată şi colaborarea susţinută între centrele de cercetare de la nivelul FAVD şi Şcoala doctorală, prin proiecte comune sustenabile.
 • Constituirea unui protocol de informare reciprocă a cercetătorilor şi creatorilor cu afinităţi elective, cu privire la dezvoltarea unor modele de cercetare sau a unor stiluri şi tehnologii de creaţie, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii proiectelor derulate individual sau colectiv. De asemenea, este de maximă importanţă clarificarea în practica experimentală a cercetării şi a creaţiei, a calităţilor reflexive şi productive ale cercetării artistice înţelese ca un nou mod de contribui la producerea unei noi cunoaşteri.

Aplicarea acestor metode de cercetare pentru doctoratele ştiinţifice şi cele profesionale în Şcoala Doctorală Arte Vizuale, reprezintă un proces dinamic  ce evoluează odată cu conturarea temelor şi a ariilor de cercetare. Abordarea acestora permite elaborarea de lucrări ştiinţifice complexe cu contribuţii semnificative pentru mediul academic artistic.

Teme şi arii de cercetare:

 • Etica reprezentării in fotografia documentară
 • Cercetarea materialității mediului fotografic în practicile post-fotografice.
 • Condiția documentului în arta contemporană: între pictură și fotografie.
 • Practici fotografice în contextul artelor vizuale contemporane
 • Politici ale reprezentării în fotografia documentară contemporană.
 • Studii asupra imaginii dinamice în proiecte New Media.
 • Filmul video documentar și experimental: tehnici și metode de lucru, idei și concepte specifice

 • Simbol și reprezentare vizuală
 • De la specificul proiectului în design la inovare socială prin design
 • Designul în managementul comunicării: contribuții semiotice
 • Sinestezie prin design – facilități multimedia
 • Vizualizarea ca metodă pentru descoperirea cunoștințelor
 • Cercetare în design și reflexia practicii: facilitatea cercetării orientate spre design pentru a traduce ideile practicienilor în noi înțelegeri ale designului
 • Managementul design-ului în practica profesională
 • Semiotica în managementul comunicării
 • Comunicarea vizuală în contemporaneitate – noi abordări interpretative

 • “Abstract expression”, un proiect dedicat specializării Pictură (și nu numai), prin care să fie explorate posibilitățile expresive și conceptuale ale curentului expresionism abstract (dar și ale genului abstract, în general), în datele culturale și estetice definitorii ale spiritului epocii actuale.
 • ”Metode de promovare si realizare a unei cariere artistice prin mijloacele de comunicare online”, un proiect prin care să fie investigate posibilitățile eficiente de diseminare a informațiilor artistice în mediul online și potențialul acestora.
 • Noutate și continuitate în hermeneutica limbajului vizual.
 • Remixarea conceptelor și tehnologiilor ca sursă a creativității în artele vizuale
 • Tehnici artistice neconvenționale, în exprimarea vizual-plastică contemporană
 • Cercetare în domeniul gravurii ( tehnici tradiționale și moderne, noi direcții artistice și tehnice)
 • Carte obiect de artă și ilustrația de carte, elemente de cultură şi civilizaţie
 • Interferențe ale limbajului
 • Tridimensionalitate în spaţiul public
 • Sculptura în spațiul contemporan

 • Artă și sacralitate în imagini
 • Filosofie şi artă
 • Arta abstractă
 • Artă şi ideologie
 • Arta medievală din România în contemporaneitate
 • Artiști vizuali contemporani restauratori
 • Artă și sacralitate în contemporaneitate
 • Arta religioasă. Arta sacră. Interferențe contemporane . Arta murală între tradiție și modernitate
 • Practici artistice contemporane bazate pe cercetare în câmpul științelor socio-umane
 • Istoria expozițiilor și practicilor curatoriale
 • Teorii ale imaginii și vizualității în cultura media contemporană
 • Studiul comparativ al artei contemporane în post-socialism
 • Practici artistice experimentale din România în contextul modernității globale

În ceea ce priveşte asigurarea  infrastructurii de cercetare specifice domeniului de doctorat în artele vizuale, optimizarea metodelor aplicate se concentrează pe valorificarea colaborărilor cu alte instituţii şi organisme. Identificarea şi atragerea surselor naţionale şi internaţionale de finanţare se completează cu lărgirea, diversificarea şi întărirea bazei materiale. Asigurarea premizelor pentru o bună documentare ştiinţifică şi artistică este necesară derulării granturilor şi proiectelor de cercetare, naţionale şi internaţionale.