Arii tematice de cercetare, Școala doctorală – Domeniul Muzică

A. Doctorat științific – Muzicologie

 1. Muzica românească în context istoric european și balcanic;
 2. Creația muzicală universală și românească din secolul XX;
 3. Reprezentarea şi decodificarea semnului muzical (semantică, semiotică, semiografie);
 4. Istoria muzicii și a învățământului muzical ieșean;
 5. Istoria muzicologiei și a criticii muzicale;
 6. Relațiile fenomenului muzical cu ideologia social-politică

B. Doctorat profesional: interpretare și compoziție

 1. Teoria interpretării muzicale (elemente de semiotică muzicală, semiologie, hermeneutică muzicală, estetică muzicală)
 2. Stilistica interpretării muzicale – vizând întreg arealul stilistic interpretativ, cu aprofundări ale stilurilor problematice (baroc și tranziția spre clasicism, stiluri moderne și contemporane)
 3. Solistică instrumentală (toate stilurile muzicale, arta interpretativă);
 4. Muzică de cameră (de la duo la dixtuor cuprinzând toată aria instrumentală).
 5. Muzică vocală (lied, operă clasică, romantică, modernă şi contemporană);
 6. Muzică simfonică (analiză conceptuală componistică şi dirijorală);
 7. Stiluri, limbaje, tehnici de compoziţie în creaţia muzicală contemporană;
 8. Muzica de jazz – creație și interpretare