2022

ALINA DINCĂ PUȘCAȘU, “Scenografi ai teatrului ieșean în secolul XX”, conducător științific: Prof. univ. dr. Călin Ciobotari

OANA NICOLETA BARTOȘ, “Presa și teatrul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Moldova”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru

2021

CARMEN ANTOCHI, „Sorana Țopa – roluri pe și dincolo de scenă. Reflectări teatrologice ale unui destin teatral”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru

CRISTI AVRAM, „Infantilism și senectute în teatrul lui Maurice Maeterlink”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Maria Rusu

2020

LIA CODRINA CONȚIU, „Ipostaze ale bufonului în textul shakespearean”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

COSMIN CREȚU, „Elemente de modernitate ale teatrului non-verbal”,  conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

ALEXANDRA BANDAC,„ Interferențe și conexiuni între proza și teatrul lui Samuel Beckett”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Maria Rusu

2019

BIATRICE GIANINA COZMOLICI, „Teatrul de animație performativ”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru/ Cotutelă Prof. univ. dr. Sorin Crișan

ALICE ȘFAIȚER FLORENTIN, „Actorul teatrului – dans, tehnică și creativitate”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru

ALEXANDRU EMANUEL VASILIU, „Contextualitate și creativitate în opera lui Lucian Pintilie”, conducător științific: Prof. univ. dr. Alexa Visarion

IULIANA NISTOR, „Teatrul ca artă vindecătoare”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

PETRIȘOR DIAMANTU, „Personajul lui Gogol, de la profil medical la identitate scenică”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Maria Rusu

BEATRICE VERONICA VOLBEA, „Expresivitatea limbajului non-verbal. Fuziunea între actorie și dans în spectacolul de teatru”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Maria Rusu

2018

CRISTINA MONICA BROOS, „Shakespeare transcendent: Hamlet și Macbeth, două posibile parcursuri interioare”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

FLORIN CARACALA, „Fațetele teatrului contemporan, teatralitatea societății contemporane”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

BOGDAN LUPEICĂ, „Luptele scenice de la tehnică la expresivitate. Cercetări aplicative”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Ciobotaru

DORU COSMIN PLEȘA, „Metafora Nimicului în teatrul lui Lucian Blaga – un construct regizoral personal imaginat al integralei dramatice Lucian Blaga”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

SILVIAN NICOLAE FLOAREA, „George Banu. Portretist al marilor creatori de teatru”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

GIGI ANTONESCU, „Clasic și modern în opera lui Mihail Sebastian”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

2017

ELENA BELCIU, „Comicul în canonul dramatic occidental”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru

CRISTINA TODI, „Dezvoltarea plasticității corporale a actorului prin studiu coregrafic”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru

2016

NICULAE ULARU, „Fenomenul off-off Broadway. Tradiție și inovație în teatrul american contemporan”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

ALEXANDRU SAVU, „Hamlet. Triunghiul morții. Nebunie, iubire și nehotărâre”, conducător științific: Prof. univ. dr. Florin Faifer

IOANA ALEXANDRA CANTEMIR, „Ipostaze ale viziunii asupra personajului în teatrul post-modern”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

IOAN VICTOR MIHĂILESCU, „Improvizația, pedagogia organicității”,  conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Maria Rusu

DANIELA-GABI GRUJDIN, „Mitul și istoria „văzute din car”, sau teatrul lui Marin Sorescu”, conducător științific: Prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță

2015

LAURA BILIC, „Dramaturgia românească post-decembristă. Autori, texte, spectacole”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Maria Rusu

ADRIAN BULIGA, „Recitalul actoricesc în context multimedia”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Maria Rusu

IOANA BUJOREANU, „Teatrul Național din Iași în anii de tranziție 1945-1948. Directori și directorate”, conducător științific: Prof. univ. dr. Sorina Bălănescu

DOINA CARAULEANU, „Personajul feminin între Eros și Thanatos. Din căutările unei actrițe”, conducător științific: Prof. univ. dr. Sorina Bălănescu

ANTONELA GENOVEVA CORNICI, „Monologul shakespearian în spectacolul contemporan românesc (1990-2015)”, conducător științific: Prof. univ. dr. Anca Maria Rusu