CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DOCTORALE DIN UNAGE IAȘI - Intersecții în cercetarea artistică: modelul Celuilalt și cultura mobilității; 3 – 5 noiembrie 2022

Conferința va avea loc în format FIZIC și ONLINE și va cuprinde o sesiune în plen și secțiuni pentru Muzică, Arte vizuale, Teatru și artele spectacolului.

În ultimii ani, mai intens decât oricând, ni sa revelat în planul cercetării artistice importanța deschiderii culturale către Celălalt, către alte geografii spirituale și culturale. Mobilitatea ideilor, mai mult ca în trecut, sa cerut dublată de o mobilitate a întâlnirii, a privirii care întâlnește privirea Celuilalt. În viața de zi cu zi, ne definim adeseori prin intermediul Celuilalt. Tot așa, cultura unei națiuni și, în particular, cercetarea artistică dintrun anumit domeniu, au nevoie de oglindirea în modelul Celuilalt, pentru a înțelege, întrun mod profund, asemănările și diferențele, apropierile și distanțele. Doar în felul acesta putem înțelege, întrun mod rezonabil, cine și cum suntem, ce și cum cercetăm sau ar trebui să cercetăm.

Cerințele oficiale de internaționalizare a Școlilor Doctorale din România și, implicit, a cercetării de tip doctoral, pot fi interpretate ca ambiții sau obligații specifice culturilor tinere” (soluția elegantă a lui Lucian Blaga de a suplini terminologic mai inadecvata formulă a „culturilor minore”). Dincolo de această lectură precaută a termenului „internaționalizare”, mult mai fertilă este asumarea acestui proces sub semnul intersecției, al întâlnirii, al deschiderii spre ceea ce îți este, cel puțin aparent, diferit.

Cât de deschise ne sunt limbajele în cercetarea artistică din Universitățile de Arte, fie că vorbim despre limbajul muzicii, al teatrului sau al artelor vizuale? Cât de dispuși suntem în a ne cunoaște și a ne recunoaște vecinătățile culturale? Cum integrăm în propriile noastre cercetări și în atitudinile personale în raport cu arta experiența întâlnirii cu Celălalt? Câtă solitudine și câtă pluralitate există în interiorul cercetării artistice contemporane? Ce particularități aduc în cercetarea artistică tendințe și concepte precum „globalizare”, „internaționalizare”, „transnaționalizare, „regionalizare” ș.a.m.d.? Cât „sentiment național” și cât sentiment de apartenență la un model european sau la un model universal există, deliberat sau involuntar, în deciziile noastre de a cerceta anumite teme în detrimentul altora, în a opta pentru anumite metodologii și pentru anumite structurări ale procesului propriuzis de cercetare?

Conferința internațională Intersecții în cercetarea artistică: modelul Celuilalt și cultura mobilității, organizată de Școlile Doctorale din cadrul IOSUDUNAGE Iași în perioada 35 noiembrie 2022, își propune să furnizeze un cadru de reflecție asupra unor întrebări precum cele de mai sus. Ne dorim să punem față în față diferite experiențe internaționale/ transnaționale ale cercetătorilor din domeniul artistic (profesori, doctoranzi), să cunoaștem practici și modele de cercetare artistică din alte spații culturale decât cel autohton, să comunicăm și să sperăm în proiecte comune de cercetare în acest teritoriu atât de ofertant al diversității culturalartistice.

Informații organizatorice

Conferința organizată în sistem peer review va avea loc la Universitatea Națională de Arte George Enescu” Iași în perioada 35 noiembrie 2022 în format fizic și online și va cuprinde o sesiune în plen precum și trei secțiuni (Muzică, Arte vizuale, Teatru și artele spectacolului).

Sunt invitați să participe studenți doctoranzi în Arte, profesori conducători de doctorate, profesioniști din domeniul artistic din România și din străinătate.

Lucrările pot fi prezentate în limbile engleză sau română.

Lucrările conferinței, verificate prin sistemul peer review, vor fi publicate în volum bilingv (română și engleză) și indexate BDI.

Participanții sunt invitați să respecte următorul calendar:

  • 4 octombrie 2022 termen limită de predare a rezumatului (300 cuvinte) și a unei scurte biografii (300 cuvinte) în limbile engleză sau română;
  • 18 octombrie 2022 comunicarea rezultatului evaluării rezumatelor.

Cu excepția vorbitorilor principali (keynote speakers), autorii lucrărilor trebuie să se încadreze în 20 minute, urmate de 10 minute de discuții/întrebări.

Adresele de email pentru corespondență sunt:

Pentru publicarea lucrărilor:

  • 7 noiembrie 2022 termen limită de predare a textului integral în limba română pentru publicare
  • 17 noiembrie 2022 comunicarea rezultatului obținut la peer review

Conferința este organizată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0142 „DOCTART.INT: platformă pentru colaborări internaționale ale școlilor doctorale din UNAGE Iași”.

Consiliul științific al conferinței:
Prof.univ.dr. Laura Vasiliu
Prof.univ.dr. Carmen Chelaru
Prof.univ.dr. Leonard Dumitriu
Conf.univ.dr. Loredana Iațeșen
Prof.univ.dr. Cristian Nae
Prof.univ.dr. Codrina Ioniță
Prof.univ.dr. Monica Pop
Conf.univ.dr. Călin Ciobotari

Director CSUD din Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași:
Prof.univ.dr. Matei Bejenaru