Școala doctorală – Domeniul Muzică a fost înființată în anul 2001 prin Ordin al Ministrului Educației Și Cercetării cu nr. 4227/02.08.2001, care atribuia Universității de Arte „George Enescu” calitatea de Instituție Organizatoare de Doctorat (I.O.D.). Actul înființării precizează că, pentru acel moment, structura IOD cuprindea numai domeniul de doctorate Muzică.

Dacă la înființare s-a pornit de la un număr de 3 conducători de doctorat – prof. univ. dr. Mihail Cozmei, prof. univ. dr. Viorel Munteanu și cercetătorul  Științific I, dr. Gheorghe Firca –, dezvoltarea a fost continuă, Școlii doctorale alăturându-se personalități muzicale din toate ramurile artei și științei sunetelor: prof. univ. dr. Nicolae Gâscă, specialist în dirijat cor, compozitorul și muzicologul Gheorghe Duțică, maeștrii Bujor Prelipcean, Dan Prelipcean și Constantin Stanciu (membrii Cvartetului  Voces), specialistele în muzicologie și profesoarele Laura Vasiliu și Carmen Chelaru, compozitorul, dirijorul și muzicologul Leonard Dumitriu, pianista și profesoara Tatiana Pocinoc, compozitorul Ciprian Ion, cornistul și profesorul Petrea Gîscă.

Școala doctorală – Domeniul Muzică din cadrul UNAGE din Iaşi organizează două tipuri de studii: doctorat profesional (cu subdomeniile Artă interpretativă muzicală și Compoziție muzicală) și doctorat științific (Muzicologie). Prin cuprinderea acestora, obiectivele noastre sunt de a acoperi o arie cât mai vastă de interes  muzical, atât în ceea ce-i privește pe interpreți (cântăreți, instrumentiști, dirijori) cât și pe muzicologi.

Misiunea școlii în general și a fiecărui îndrumător în particular este de a le oferi doctoranzilor o cât mai largă deschidere spre fenomenul muzical, ca rezultat al îmbinării de har, talent, cunoaștere și cercetare, a le insufla dorința de autoperfecționare și învățare/cercetare permanentă, a le inocula „microbul” exprimării prin scris, a lărgirii orizontului muzical spre arii conexe ale artei și nu numai. Planurile de învățământ sunt strâns legate și special adaptate celor amintite mai sus, cuprinzând probleme de metodologie și stilistică, tehnici și principii, direcții de orientare, fiind adaptate inclusiv cerințelor eticii și deontologiei profesionale.

Viziunea noastră cu caracter permanent este de a coopta noi conducători de doctorat, personalități naționale Și internaționale recunoscute pentru meritele lor, de a crea punți de legătură către alte școli doctorale din țară Și străinătate, de a asigura doctoranzilor noștri cele mai bune condiții de studiu și manifestare a aptitudinilor lor, de a le insufla cele mai sănătoase deprinderi de cercetare științifică. În egală măsură, suntem preocupați de rezultatele muncii noastre, cât și de vizibilitatea noastră la nivel național și internațional, aspecte care, cel puțin acum, sunt la niveluri foarte bune.