Doctart.ro este o platformă informativă pentru studenții doctoranzi și profesorii îndrumători din școlile doctorale din UNAGE Iași precum și din celelalte școli doctorale din domenii similare din România.

Despre IOSUD din UNAGE Iasi

DOCTART – Centru de resurse informaționale ale școlilor doctorale din UNAGE Iași

Portalul educațional online www.doctart.ro este o platformă informativă pentru studenții doctoranzi și profesorii îndrumători din școlile doctorale din UNAGE Iași precum și din celelalte școli doctorale din domenii similare din România. Scopul proiectului este crearea un cadru de dezvoltare a cercetării artistice din cadrul școlilor doctorale din Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE Iași) prin înființarea unui centru de resurse informaționale, organizarea unor serii de conferințe internaționale ale școlilor doctorale și amenajarea unui spațiu de expunere a proiectelor de cercetare artistică doctorală.

Arhitectura portalului conține:

  • tematicile generale de cercetare în domeniul artistic din școlile doctorale din UNAGE Iași;
  • rezumatele tezelor de doctorat din școlile doctorale din UNAGE Iași, și, ulterior, ale tezelor relevante din școli doctorale similare din țară și străinătate;
  • noutățile din activitățile școlilor doctorale în Artă din România, noutăți editoriale din domeniul Artei, calendar de evenimente artistice etc. (agenție de știri academice);
  • informații legate de proiecte de cercetare artistică relevante din țară și din străinătate;
  • recenzii ale unor articole, publicații relevante din țară și din străinătate;
  • sumarele revistelor școlilor doctorale din UNAGE și din alte școli doctorale similare.

Portalul DOCTART este realizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0286, un proiect al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, intitulat „DOCTART – Centru de resurse informaționale ale școlilor doctorale din UNAGE Iași”, directorul proiectului fiind prof. univ. dr. Matei Bejenaru.


DOCTART

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

DOCTART este un proiect al IOSUD din Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

Contact UNAGE Iași

Universitatea Națională de Arte
„George Enescu” Iași

Rectorat: Str. Cuza Vodă nr.29 (Casa Balş), 700040 Iaşi
Tel.: 0232.212549
Fax: 0232.212551

rectorat@arteiasi.ro