2021

ALEXII IONUȚ CRISTIAN, 2021, „Crearea și dezvoltarea unei cariere în artele vizuale”, conducător ştiinţific: Conf.univ.dr. Cristian Ungureanu

CERNAT G. GEORGE, 2021, „Importanța accentului și ritmului plastic în reprezentarea portretului pictural”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

CORCĂCEL V. CONSTANTIN – ADRIAN, 2021, „Tehnica pastelului, între tradiție și contemporaneitate”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

DUMITRAȘ E. MAXIM, 2021, Absențe încercuite scluptura-natură, tradiție, sens, modernitate”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Covătaru

MUSCALU I. DARIA – SARAH, 2021, Dimensiuni ale vizualității, intervenții post – mediale în istoria recentă, arhivă și memorie, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Matei Bejenaru

OPREA I. ALINA – GINA, 2021, Interdisciplinaritatea în educația plastică”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Covătaru

SCHIPOR M. RALUCA GEORGETA căs. BABAN, 2021, „Expresii ale temporalității în arta modernă și contemporană”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

SIMIONESCU I. BIANCA, 2021, „Ilustrația digitală interconectarea formelor de artă computerizată”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava

2020

POHRIB T. GRAȚIELA – MANUELA, 2020, „Artele vizuale în pedagogia curativă a copiilor cu nevoi speciale”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

TEODOR – STANCIU TIBERIU, 2020, „Conceptualizarea și implementarea sistemelor de signalistică”, conducător ştiinţific: Conf.univ.dr.   Monica Pop;

BOROȘ Ș. BIANCA – ELENA, 2020, „Remixarea operelor de artă consacrate în lumina tehnicilor picturii contemporane”, conducător ştiinţific: univ.dr. Cristian Ungureanu;

DRINCEANU S. ANA – SABINA, 2020, „Cultura ”pop” și ilustrația contemporană de carte”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

PĂUN LEONTIN – GABRIEL, 2020, „Proiecții ale feminității în artele vizuale prin prisma subconștientului colectiv”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Covătaru;

TARAȘI MIHAI, 2020, „Galeria de artă. Sensul contemporan al spațiului artistic”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Jeno Bartos

2019

COCÂRȚĂ M. OANA – MIHAELA căs. ZAHARIA, 2019, „Corpul uman și imaginea lui carnavalescă în expresia vizuală contemporană”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

TIMOFTE ANDREI – CLAUDIU, 2019, „Fabrica socială a dorinței: muncă și memorie culturală în industriile creative după anii `90”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Matei Bejenaru;

PANTEA C. ANDREI – ALECSANDRU, 2019, „Cartea de artist în percepția vizuală contemporană”, conducător ştiinţific: univ.dr. Dan Covătaru;

PRISACARU V. – DANIELA căs. SĂLĂJAN, 2019, „Artă și știință în restaurarea picturii în ulei. Nicolae Grigorescu și Ştefan Luchian în colecția muzeului de artă din Iași”, conducător ştiinţific: univ.dr. Valentin Sava;

DUMITRESCU O. RALUCA – MARILENA, 2019, „Icoane de secol XVI – XVII de pe teritoriul românesc. Restaurarea artei icoane din categoria tezaur”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Jeno Bartos;

ISPAS GH. IULIA – ELENA căs. FRENȚESCU, 2019, „Expresii vizual plastice în peisajul cultural citadin”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava

2018

HODOROABĂ RALUCA – SIMONA, 2018, „Ornamentul în arta vizuală contemporană”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Jeno Bartos;

Petrea V. Alina – Ioana, 2018, „Experiența multisenzorială atipică în publicitate”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Dan Covătaru;

ANDREȘCOV MIRELA – ILEANA căs.WEBER, 2018, „Erminia de arhitectură – erminia de pictură: de la vitruviu la manuel panselinos și dionisie din furna”, conducător ştiinţific: Prof. dr. Tereza Sinigalia;

GROSU IRINA, 2018, „Tehnologii și expresii în ceramica murală contemporană”, conducător ştiinţific: univ.dr. Jeno Bartos;

PÎNZARIU FLORIN, 2018, „Afișul – mediu de comunicare vizuală a informației”, conducător ştiinţific: univ.dr. Valentin Sava;

ALTIPARMAC ANCA, 2018, „Ctitoriile boierilor în timpul lui petru rareș boierul mateiaș – mănăstirea Coșula – studiu de caz”, conducător ştiinţific: Prof. dr. Tereza Sinigalia

2017

ZAHARIEA GEORGIANA – CRISTINA, 2017, „Pronaosul și exonartexul bisericii mănăstirii sucevița. compoziție și stil, din perspectiva restaurării”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Tereza Sinigalia;

ANDRONIC MĂDĂLINA – LUCIA, 2017, „Expresie și comunicare în portretul contemporan”, conducător ştiinţific: Prof. dr. Valentin Sava;

ROIBU RADU – TIBERIU, 2017, „Sisteme geometrice vizuale, între obiectiv și subiectiv”, conducător ştiinţific: Prof. dr. Dan Covătaru;

GHIRVU A. MIRELA – ADRIANA căs. ŞTEFĂNESCU, 2017,”Arta vizuală ieșeană după 1989”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Jeno Bartos.

IUȚIȘ ALEXANDRA – OTILIA, 2017, „Peisajul în pictura românească aflată în patrimoniul muzeului deartă din iași”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

Drobotă Maria – Magdalena, 2017, „Picturi murale extrase – istorie, restaurare și punere în valoare”, conducător ştiinţific: Prof. dr. Tereza Sinigalia

2016

PALAMAR IOANA, 2016, „Autoportretul în pictura românească contemporană”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Valentin Sava;

MACOVEI DORIN, 2016, „Pictura monumentală în epoca lui petru rareş. tradiţie şi înnoire”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Tereza Sinigalia;

FRUMUŞELU DOINA, 2016, „Brâncuşi receptat de contemporani şi comentat de posteritate”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tereza Sinigalia;

AFTENE FELIX, 2016, „Artele Vizuale Contemporane între Spaţiul Plastic și Spațiul Intermedia”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Jeno Bartos;

APOSTUL C. ELENA – IRINA, „Arta contemporană și fenomenul Pop Art”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

STANCIU SILVIU – TEODOR, Abs. 2016, „Tramvaiul, expresie a relației între design-uprodus și estetica urbană”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr.  Dan Covătaru;

SOREANU CĂTĂLIN – FLORIN, Abs. 2016, „Artă și Medii de expresie în publicitatea contemporană”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Jeno Bartos;

IFTIMI ANA – MARIA căs. APROTOSOAEI IFTIMI, Abs. 2016, „Arta vizuală contemporană în educați așcolară”, conducător ştiinţific: univ.dr. Jeno Bartos;

POPOVICI V. CRISTIAN – GEORGE, Abs. 2016, „Construcții narative în fotografia integrată spectacolului”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

SIMIONESCU ATENA – ELENA, 2016, „Tiparul în relief – implicații asupra evoliției civilizației”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dan Covătaru;

GHIOC E. ALEXANDRA – ȘTEFANA, Abs. 2016, „Interactivitatea în designul de mobilier modern și postmodern”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Dan Covătaru

2015

STRATON CONSTANTIN, 2015, „Pictura murală religioasă din România, între tradiție și modernitate”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Dan Covătaru;

GHEORGHIEȘ (TEODORU) ROXANA căs. ANTON, 2015, „Interpretări vizual-plastice ale expresiei muzicale”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Sava;

BOSTAN SMARANDA – GEORGIANA, 2015, „Reprezentări vizual artistice în bijuteria contemporană”, conducător ştiinţific:, Prof. univ.dr. Dan Covătaru;

HALIMA BEN HADJ MOLDI, 2015, „Designul etic: mize și provocări”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Tereza Sinigalia;

APROZIANU ANDREEA, 2015, „Limbajele sculpturii între mnemonice și meme”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Dan Covătaru;

BOZ MARIEA, 2015, „Educația prin artă curriculum artistic în spirit european”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Valentin Sava;

OBOROC DUMITRU, 2015, „Transfigurarea obiectului cotidian în sculptura contemporană”, conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Tereza Sinigalia;

TARAȘI MIHAIL, 2015, „Textul ca element expresiv de limbaj în artele vizuale”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Jeno Bartos;

VIERIU MĂDĂLINA, 2015, „Obiectul textil”, conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Jeno Bartos