CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DOCTORALE DIN UNAGE IAȘI - Intersecții în cercetarea artistică: modelul Celuilalt și cultura mobilității; 3 – 5 noiembrie 2022

Secțiunea în plen

Sala Anton Diaconu, Corpul D, UNAGE

(online pe platforma Microsoft Teams)

09.00 – 09.15 : Discurs introductiv al Rectorului UNAGE, prof.univ.dr. Aurelian Bălăiță

09.15 – 09.30 : Discurs introductiv al Directorului CSUD din UNAGE, prof.univ.dr. Matei Bejenaru

09.30 – 09.45 : Discurs introductiv al Directorului ICMA din UNAGE, prof.univ.dr. Cristian Nae

09.45 – 10.45 : Presentation keynote speaker: professor, PhD, Tomasz Wiśniewski (University of Gdańsk, Poland) – The Geography of the Stage: intersections, reflections and models of the world

10.45 – 11.45 : Presentation keynote speaker: associate professor, PhD, Shona Kallestrup (University of St. Andrew’s, United Kingdom) – Entanglements, circulations and translations: some practical reflections on the transnational ‘other’ in art history

11.45 – 12.45 : Presentation online keynote speaker: professor, PhD,  Alessandro Arbo (Université de Strasbourg, France) – The identity of musical works in the web era

Secțiunea MUZICĂ

Panel 1: MUZICA IEȘEANĂ INTERBELICĂ. CREAȚIE, INTERPRETARE,  PERSPECTIVĂ CRITICĂ

Moderator: Conf. univ. dr. Loredana Iațeșen (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Sala Symposion, Corp D, UNAGE

(online pe platforma Zoom)

14:00 – 14:30: Ciprian Ion (Prof.univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași)Simfonia a II-a de Constantin Georgescu. Restitutio

14:30 – 15:00: Bogdan Chiroșcă (Conf. univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) Făclia de Paști de Alexandru Zirra. Procedee orchestrale

15:00 – 15:30: Carmen Chelaru (Prof. univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași); Mirela Lungu (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”)Iașul muzical interbelic

15:30 – 16:00: Ligia Fărcășel (Cercetător II dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) Critica muzicală interbelică la Iași

16:00 – 16:30: Laura-Otilia Vasiliu (Prof. univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) Școala muzicală ieșeană în perioada interbelică – un paradox de succes!


16.30 –17.00 Pauză

Panel 2: CERCETĂRI DE BIZANTINOLOGIE ȘI MUZICĂ LAICĂ VECHE

Moderator: Conf. univ. dr. Zamfira Dănilă (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași)

Sala Symposion, Corp D, UNAGE

17:00 – 18.00: Keynote Speaker: Elena Chircev (Prof. univ. dr. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca) Oglindirea Celuilalt în preocupările lexicografice ale bizantinologului Gheorghe C. Ionescu

18:00–18:30: Zamfira Dănilă (Conf. univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Manuscrisul greco-român 107 de la Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae” a Mitropoliei Moldovei  și Bucovinei din Iași, mostră a practicii muzicale de strană bilingve din Moldova, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea

18:30–19:00: Eduard Rusu (Cercetător dr., Mitropolia Moldovei și Bucovinei) – Alla turca, proveniența principalelor instrumente de percuție din orchestra simfonică și Țările Române

Secțiunea ARTE VIZUALE

Moderator discuții: Prof.univ.dr. Codrina Ioniță (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași)

Sala Radu Negru, Facultatea de Arte Vizuale și Design

(online pe platforma Microsoft Teams)

14.00 – 15.00: Prezentare keynote speaker – Cercetător științific gr. 1 Tereza Sinigalia (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași): Descoperiri prin restaurare la Biserica din Rădăuți. 

 

Panelul 1: Interferențe, transferuri, adaptări în designul din România

Moderator: Prof. univ. dr. Monica Pop (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași)

Sala Radu Negru, Facultatea de Arte Vizuale și Design

15.00 – 15.30: Oana Maria Nicuță-Nae (Lect.univ.dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Avangarda ca vector al transferului cultural: Marcel Iancu și începuturile designului romanesc

15.30 – 16.00: Andreea Chirilă (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Haina sovietică: o luptă continuă între păstrarea aparențelor și regularizarea producției autohtone

16.00 – 16.30: Mihai Brânză (Dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) –   Diseminarea evenimentelor culturale către un public internațional prin intermediul digitalizării

16.30 – 17.00: Andrei Lazăr (Asist.univ.dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Design și internet: interfața către utilizator

17.00 – 17.30: Valentina Druțu (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Creația feminină în muzee și medierea sa digitală. Repere stilistice

17:30 – 18:00: Tiberiu Pop (Lect.univ.dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Designul reflexiv în contextul așteptărilor consumatorilor

Secțiunea TEATRU

Moderator: Conf.univ.dr. Călin Ciobotari (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași)

Sala de Consiliu CSUD, Corpul D, UNAGE

(online pe platforma Microsoft Teams)

15.00 – 15.50: Keynote speaker: Liviu Dospinescu, full professor at the Department of Literature, Theatre and Cinema of the Université Laval, Québec, Canada – Tendințe actuale în cercetarea și creația artelor vii în mediul universitar: un model nord-american (Current trends in living arts research and creation in the university environment: a North American model)

15.50 – 16.10: Aurelian Bălăiță, (prof.univ.dr.habil., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Internaționalizarea învățământului artistic, între ceea ce vrem și ceea ce putem (The internationalization of artistic education, between what we want and what we can)

16.10 – 16.30: Ionuț Tomuș, (prof.univ.dr.habil., Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu) – Spectacolul de poezie în contextul teatral contemporan (Performance Poetry in the Contemporary Theatre Context)

16.30 – 16.50: Octavian Jighirgiu, (prof.univ.dr.habil., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Cinci zile la Bienala Internațională de Artă de la Veneția (Five days at the International Art Biennale in Venice)

16.50 – 17.10: Călin Ciobotari, (conf.univ.dr.habil., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Obstacole în procesul de internaționalizare a unei Școli Doctorale de Teatru din România secolului XXI (Obstacles in the internationalization process of a Doctoral School of Theater in Romania of the 21st century)

17.10 – 17.30: Dumitriana Condurache, (lector univ.dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – O frumusețe diferită: Amore, de Pippo Delbono (A Diverse Beauty: Amore, by Pippo Delbono)

17.30 – 17.50: Sylvie Belleau, PhD candidate Université Laval, Quebec, Canada – Le rêve d’Urmila, un proiect doctoral de cercetare-creație pentru a aborda Natyasastra și a aprofunda cunoștințele despre dans-teatrul Kathakali din sudul Indiei (Le rêve d’Urmila, a research creation based doctoral project to approach Natyasastra, and to deepen the knowledge of Kathakali dance theatre from south India)

17.50 – 18.10: Claudia Funchal, PhD candidate Université Laval, Quebec, Canada – Un pod prea îndepărtat? Crearea Conversației vacilor și boilor după Guimarães Rosa ca proiect transcultural și interdisciplinar de teatru ritual (A bridge too far? The creation of Conversation of Cows and Oxes after Guimarães Rosa as a crosscultural and interdiciplinary ritual theatre project)

18.10 – 18.30: Beatrice Lăpădat, PhD candidate Université Laval, Quebec, Canada – Întâlnirea cu Celălalt și culturile sale în munca de cercetare – de la factor perturbator la factor auto-regulator (Meeting the Other and their cultures in the research process – from disruption to autoregulation)

18.30 – 18.50: Essouma Long, PhD candidate Université Laval, Quebec, Canada – Pe urmele mvetului, de la Celălalt la Același (In the footsteps of the mvet, from the Other to the Same)