CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DOCTORALE DIN UNAGE IAȘI - Intersecții în cercetarea artistică: modelul Celuilalt și cultura mobilității; 3 – 5 noiembrie 2022

Secțiunea MUZICĂ

Panel 4: FAȚETE ALE HERMENEUTICII MUZICALE CONTEMPORANE (continuare)

Moderator: Prof. univ. dr. Carmen Chelaru (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași)

Sala Symposion, Corp D, UNAGE

(online pe platforma Zoom)

09:00 – 09:30: Leonard Dumitriu (Prof. univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Šárka, personaj feminin legendar în două opere cehe puţin cunoscute. Uverturi şi tehnici de compoziţie

09:30 – 10:00: Cezara Petrescu (Conf. univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Aspecte ale acompaniamentului pianistic în ciclul Five Jacobean Lyrics op. 28  de Roger Quilter

10:00 – 10:30: Cristina Eleonora Pascu (cercetător științific gr.3, dr. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Iași) – Impactul pedagogiei franceze asupra artei pianistice românești. Discipoli ai lui Alfred Cortot

10:30 – 11:00: Cristina-Nicoleta Șoitu (Lector univ. dr., Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” luj-Napoca) – Încrucișări: etosul național și universalul în devenirea artistică la Chopin, Enescu și Silvestrov

11:00 – 11:30: Virgil Florin Prisacariu (Lector univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Suita din baletul „Petrușka” de Igor Stravinski, „o poveste cu cântec” sau „un dans contemporan” – viziuni interpretative


11.30-13.00 Pauză

Panel 5: STUDII DOCTORALE

Moderator: Prof. univ. dr. Leonard Dumitriu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași)

Sala Symposion, Corp D, UNAGE

(online pe platforma Zoom)

13:00 – 13:30: Aliona Paciurca (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Surse tematice ale creației compozitorului Tudor Chiriac. Poemul „Miorița

13:30 – 14:00: Mihaela Rusu (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Aspecte tehnice și semantice în Simfonia a II-a de Viorel Munteanu

14:00 – 14:30: Petru Moiseev (Drd., Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău) –Instrumente de percuție în era bebop-ului: aspecte stilistice și interpretative

14:30 – 15:00: Titiana Miriță (Drd., Universitatea Națională de Muzică București) – Zece etape de urmat în vederea cercetării muzicii de film românești din secolul XX

15:00 – 15:30: Carolina Karoli (Drd., Universitatea Națională de Muzică București) – O retrospectivă a învățământului muzical vocațional din perioada postbelică