CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DOCTORALE DIN UNAGE IAȘI - Intersecții în cercetarea artistică: modelul Celuilalt și cultura mobilității; 3 – 5 noiembrie 2022

Secțiunea MUZICĂ

Sala Symposion, Corp D, UNAGE

(online pe platforma Zoom)

10:00 – 11:00: Keynote Speaker Nicolae Gheorghiță (Prof. univ. dr., Universitatea Națională de Muzică București) – Promovarea și valorificarea cercetării științifice și creației artistice în Universitatea Națională de Muzică din București (2018-2022)

 

Panel 3: CONTROLUL MUZICII. EFECTELE ȘI CONSECINȚELE INSTITUIRII CENZURII ÎN CULTURA ȘI EDUCAȚIA MUZICALĂ EUROPEANĂ (sfârșitul secolului al XIX-lea 1990)

Proiect FDI al Universității Naționale de Muzică București

Moderatori: Prof. univ. dr. Laura Otilia Vasiliu & Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță

Sala Symposion, Corp D, UNAGE

(online pe platforma Zoom)

11:00 – 11:30: Florinela Popa (Conf. univ. dr. Universitatea Națională de Muzică București) – Controlul muzicologiei în România comunistă. Studii de caz

11:30 – 12:00: Costin Moisil (Conf. univ. dr., Universitatea Națională de Muzică București) – Straniul caz al tratatului lui Gheorghe Oprea: etnomuzicologie și control politic în România comunistă

12:00 – 12:30: Cătălin Cernătescu (Asistent de cercetare dr. Universitatea Națională de Muzică București) – Între marginal și central: Muzicologia bizantină în timpul regimului comunist

12:30 – 13:00: Andreea Mitu (Drd. Universitatea Națională de Muzică București) – Discursul muzicologic în era Revoluției culturale în România comunistă

13:00 – 13:30: Vlad Ghinea (Masterand Universitatea Națională de Muzică București) – Ghostwriting, eurasianism și atitudine anti-sovietică în Poetica Muzicală de Igor Stravinski


13.30-15.00 Pauză

LANSARE DE CARTE

Moderator: Laura Otilia Vasiliu

Invitați: Nicolae Gheorghiță, Florinela Popa, Costin Moisil

Florinela Popa – Muzică și ideologii în secolul 20, Editura Muzicală și Muzeul Național „George Enescu”, București, 2022

Speranța Rădulescu – Peisaje muzicale în România secolului XX, ed. a II-a revăzută, Editura Universității Naționale de Muzică București, 2022

Panel 4: FAȚETE ALE HERMENEUTICII MUZICALE CONTEMPORANE

Moderator: Prof. univ. dr. Carmen Chelaru (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași)

Sala Symposion, Corp D, UNAGE

(online pe platforma Zoom)

16:00 – 16:30: Mihaela Georgiana Balan (Lector univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Richard Taruskin – „Titan” al muzicologiei universale. Fascinația și imperativul Întrebărilor blestemate

16:30 – 17:00: Petruța-Maria Coroiu (Măniuț) (Prof. univ. dr., Universitatea Transilvania din Brașov) – Aurel Stroe – dominante ale gândirii muzicologice (90 de ani de la naștere)

17:00 – 17:30: Sebastian Vîrtosu (conf. univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Modelul Celuilalt în opera lui Șostakovici

17:30 – 18:00: Izabela Vieriu (Asist. univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) –  Luigi Dallapiccola – modele de promovare a creației în Florența

18:00 – 18:30: Mihaela Gârlea (Lector univ. dr., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Interferențe în muzica nouă. Perspective transfrontaliere în cercetarea și manifestarea jazzului

Secțiunea ARTE VIZUALE

Panel 2: Intermediind alteritatea: intersecții în cercetarea artistică contemporană

Moderator: Prof. univ. dr. Cristian Nae (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași)

Sala Radu Negru, Facultatea de Arte Vizuale și Design

(online pe platforma Microsoft Teams)

10.00 – 10.30: Irina Botea (Drd., Goldsmith College London) – Re-imagining Cultural houses through the comrade image

10.30 – 11.00: Raluca Nestor Oancea ( Lect.univ.dr., Universitatea Națională de Arte București) –  Imagini și spații afective la Documenta 15 și Bienala de la Veneția 2022

11.00 – 11.30: Luca Mixich (Drd., Universitatea de Vest, Timișoara) –  Fotografia Construită Contemporană şi Alteritatea – Reprezentarea fotografică a minorităţilor etnice, rasiale şi a claselor sociale defavorizate

11.30 – 12.00: Mihai Toth (Drd., Universitatea de Vest, Timișoara) –  Adoptare și adaptare în artele vizuale în paradigma  transculturalității globale

12.00 – 12.30: Oana Nechifor (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) –  (A)casă și (pe) drum: practici fotografice contemporane în documentarea fenomenului migrației

Panel 3: Intersecții în cercetarea artistică: ficțiune, fabulație și adevăr artistic

Moderator: Lect.univ.dr. Oana Maria Nicuță-Nae (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași)

Sala Radu Negru, Facultatea de Arte Vizuale și Design

(online pe platforma Microsoft Teams)

14.00 – 14.30: Cosmin Prelipceanu (Drd., Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București) –  Imaginea și post-adevărul. Intersecția dintre non-ficțiune și cercetarea artistică

14.30 – 15.00: Eduard Constandache (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Ecologia ca realitate în arta virtuală

15.00 – 15.30: Andreea Ionașcu (Constandache) (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Realismul interior – visul lucid și arta modernă

15.30 – 16.00: Mirela Cerbu (Drd., Universitatea de Vest, Timișoara) – Absurdul, paradoxul și aberația

16.00 – 16.30: Bianca Tulea (Drd., Universitatea de Vest, Timișoara) – O scurtă explorare a istoriei ilustrației de carte în arealul european

Secțiunea TEATRU

Moderatori: Andreea Darie, Alice Veliche, Radu Alexandru (doctoranzi, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași)

Sala de Consiliu CSUD, Corpul D, UNAGE

(online pe platforma Microsoft Teams)

09.00 – 09.20: Ionica Alexiu Pașcanu, (drd., Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu) – Teatrul – un spaţiu al întâlnirilor cu alteritatea (Theatre – the place of meeting the Otherness)

09.20 – 09.40: Andreea Darie (Jighirgiu), (drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Festival d’Avignon – provocările unei documentări doctorale (Festival d’Avignon – The Challenges of a Doctoral Documentation)

09.40 – 10.00: Alexandra Diaconița, (drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Tăcerea celuilalt: între complementaritate și distanțare (The silence of the other: between complementarity and distancing)

10.00 – 10.20: Bogdan Guțu, (drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Eu, tu, celălalt: război în cultură (Myself, you, the other: war in culture)

10.20 – 10.40: Bianca Hedeș, (drd. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Puterea exemplului propriu în productivitatea metodei de predare a teatrului în școala primară și gimnazială (The power of own example in the productivity of the drama teaching process in primary and secondary school)

10.40 – 11.00: Ada Maria Ichim, (drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași) – Richard al III-lea în șase oglinzi (Richard the Third in six mirrors)

11.00 – 11.20: Paul Nedelcuță, (drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Distincții și asemănări regizorale între teatru și operă. Paolo Bosisio – Dialogul dintre muzică si teatru (Directorial distinctions       and similarities between theater and opera. Paolo Bosisio – The dialogue between music and theater)

11.20 – 11.40: Simona Pandele, (drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Cuvântul, între mit și adevăr (The word, between myth and truth)

11.40 – 12.00: Giorgiana Popan, (drd. Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca) – Povestitorul – ca tipo fisso. O nouă formă de exprimare artistică (The Storyteller-as tipo fisso. A new way of artistic expression)

12.00 – 12.20: Alexandru Radu, (drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Insuficiența documentării asupra fenomenului de body shaming în România. În căutarea unei metode… (Lack of documentation on the phenomenon of body shaming in Romania. In search of a method…)

12.20 – 12.40: Diana Roman, (Drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Actorul între Eul din teatru și Celălalt din muzică (The Actor between The Self from the theatre and The Other from Music)

12.40 – 13.00: Alice Veliche, (drd., Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – A dansa pentru a vorbi despre tine. Personajul sunt eu. Studiu de caz: Pina Bausch (Dancing to talk about yourself. The character is me. Case study: Pina Bausch)

13.00 –13.20: Teodora Medeleanu, (Masterand, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Dragă Caroline… (Dear Caroline…)