Conferința internațională a Școlilor Doctorale din IOSUD-UNAGE Iași
Ce și cum cercetăm în domeniul artistic? Conținuturi și metode

Conferință Teatru și Artele spectacolului
Cercetare, coordonare, evaluare în câmp doctoral. Perspective etice

joi, 2 noiembrie 2023

15:00 – 19:10

Moderator: Călin Ciobotari

onsite & online

(online pe platforma Microsoft Teams)

15.00 – 15.50: Keynote speaker: prof.univ.dr. Marian Popescu, Universitatea București – Vulnerabilități etice ale studiilor doctorale (Ethical Vulnerabilities of Doctoral Studies)


15.50 – 16.10: prof.univ.dr. Aurelian Bălăiță, UNAGE, Iași – Etică și performanță. Focus UNAGE (Ethics and Performance. Focus UNAGE)

16.10 – 16.30: prof.univ.dr. Anca-Maria Rusu, UNAGE Iași – O expriență, un bilanț (An Experience, a Self-Analysis)

16.30 – 16.50 conf.univ.dr. Ada Hausvater, Universitatea de Vest Timișoara – Cercetarea doctorală și obligativitatea studiilor doctorale  pentru titularizarea în învățământul teatral superior:  dezvoltare sau regres? (Doctoral Research And The Obligation Of Doctoral Studies For Tenure In Higher Theater Education: Development Or Regression?)


16:50 – 17:10
Pauză cafea


17.10 – 17.30: prof. univ.dr. Anca Doina Ciobotaru, UNAGE, Iași – Ieșirea din pătrat (Exiting the square)

17.30 – 17.50: prof.univ.dr. András HatháziOn the Ethics of Actors’ Training (On the Ethics of Actors’ Training)

17.50 – 18.10: prof.univ.dr. Liviu Dospinescu Université Laval, Quebec, Canada – Principii ale eticii în cercetare-creație în sistemul universitar nord-american și de ce funcționează ele, urmat de aspecte specifice în parteneriatul doctorand/ îndrumător și la nivelul concepției, derulării și evaluării tezei de doctorat în artele scenei (Principles of Ethics in Research-Creation in the North American University System and Why They Work, Followed by Specific Aspects in the Doctoral Student/Supervisor Partnership and at the Level of the Conception, Development and Evaluation of the Phd Thesis in the Performing Arts)

18.10 – 18.30: prof.univ.dr. Octavian Jighirgiu, UNAGE Iași –  Fără a-l leza pe celălalt (Without Hurting the Other…)

18.30 – 18.50: asist.univ.dr. Andreea Jighirgiu, UNAGE Iași – Etici clovnești sau despre morala cu nas roșu (Clown Ethics Or Red-nosed Morality)

18.50 – 19.10: conf.univ.dr. Călin Ciobotari, UNAGE Iași – Admiterea la doctorat. Ambiguități etice (Doctoral Studies Admission. Ethical Ambiguities…)

vineri, 3 noiembrie 2023

10.00 – 14.50

Moderatori: PHD students Teodora Medeleanu, Alice Veliche, Radu Alexandru

onsite & online

(online pe platforma Microsoft Teams)

10.00 – 10.50: Keynote speaker prof.univ.dr. Cosmin Chivu, Pace University New York – Devenind catalizator al schimbării în industria artelor performative (Becoming the Catalyst for Change in the Performing Arts Industry)


10.50 – 11.10: drd. Vladimir Bogdan Boca, UNAGE Iași – Perspective etice asupra reprezentării sexualității prin intermediul păpușilor în spectacolele de teatru (Ethical Perspectives on the Representation of Sexuality Through Puppets in Theater Performances

11.10 – 11.30: drd. Liviu Dobre, UNAGE, Iași – Manechine automate și super–computere. Construcția unui obiect, de la imitarea realității până la „opera originală” sau autonomia dobândită (Automated Dummies and Supercomputers. The Construction of an Object, From the Imitation of Reality to the “Original Work” or Acquired Autonomy)

11.30 – 11.50: drd. Corina Cristina Dogaru, ULB Sibiu – Etica cuvântului bine rostit în artele spectacolului (The ethics of the well–spoken word in the performing arts)

11.50 – 12.10: drd. Dumitru Florescu, UNAGE Iași – Tânărul actor și procesul de lucru. Perspective etice (The Young Actor and the Work Process. Ethical Perspectives)

12.10 – 12.30: drd. Pamela Tănasă–Gache, UNAGE, Iași – Cercetare și profesie în orizont etic (Research And Profession In Ethical Horizon)

12.30 – 12.50: drd. Maria Lelea, ULB Sibiu – Ipostaze ale feminității în teatrul contemporan (Hypostases of Femininity in Contemporary Theatre)


12:50 – 13:10
Pauză


13.10 – 13.30: drd. Teodora Medeleanu, UNAGE, Iași – Trauma post–pandemică și cercetarea ca intruziune (Post–Pandemic Trauma and the Research as an Intrusion)

13,30–13,50: drd. Ileana Ocneanu, UNAGE Iași – Emoționalul în relația de coordonare–subordonare îndrumător–doctorand. Limitări și permisivități (The Emotional in the Coordination–Subordination Relation Supervisor–Doctoral Student. Limitations and Permissions)

13.50 – 14.10: drd. Alexandru Radu, UNAGE Iași – Perspective etice ale discursului coregrafic (Ethical Perspectives of the Choreographic Discourse)

14.10 – 14.30: drd. Ioana Soreanu, UNAGE Iași – Teatrul și radioul – dileme etice în cercetarea doctorală a istoriei comune (Theatre And The Radio – Ethical Dilemmas In Doctoral Research In Common History)

14.30 – 14.50: drd. Alice Veliche, UNAGE Iași – Dileme etice în abordarea coregrafică. Actori vs dansatori (Ethical Dilemmas in the Choreographic Approach. Actors vs Dancers)