Școala doctorală – Domeniul Muzică

Școala doctorală – Domeniul Muzică a fost înființată în anul 2001 prin Ordin al Ministrului Educației Și Cercetării cu nr. 4227/02.08.2001, care atribuia Universității de Arte „George Enescu” calitatea de Instituție Organizatoare de Doctorat (I.O.D.). Actul înființării precizează că, pentru acel moment, structura IOD cuprindea numai domeniul de doctorate Muzică.

Școala doctorală – Domeniul Arte Vizuale

Din anul universitar 2007-2008 funcționează în cadrul Instituției Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Școala Doctorală pentru domeniul Arte Vizuale. Acoperă Programul de Studii Universitare de Doctorat, cu o perioadă de trei ani, în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, alături de celelalte două școli doctorale din cadrul I.O.S.U.D., pentru domeniile Muzică și Teatru.

Școala doctorală – Domeniul Teatru

În anul 2000, s-au pornit demersurile necesare organizării învățământului de tip doctoral la nivelul Departamentului Teatru al Universității Naționale „George Enescu” Iași, Departament ce funcționa la acel moment în cadrul Facultății de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru. Primii trei conducători științifici validați au fost prof.univ.dr. Sorina Bălănescu, prof.univ.dr. Florin Faifer și prof.univ.dr. Constantin Paiu.