Prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu

Prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu este membră a UNITER, a Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Iaşi), a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (Secţia Română). A fost Director al Şcolii Doctorale Teatru (2012-2016), Preşedinte al Comisiei de Etică a UNAGE (2017-2021), redactor-şef al Editurii Artes. A participat la numeroase manifestări ştiinţifice, la proiecte de cercetare şi creaţie artistică,  a publicat articole şi studii în reviste de cultură sau de specialitate. A făcut şi face parte din comisii de îndrumare permanentă a doctoranzilor din domeniul Teatrului şi Artelor spectacolului, precum şi din diverse Comisii de Susţinere publică (în calitate de Referent oficial sau Preşedinte de comisie) în cadrul IOSUD UNAGE, ori al altor facultăţi de profil din ţară. A primit o Medalie  de bronz şi o Medalie de  aur la  Technical –Scientifical, Artistical and Literary Book Salon (EUROINVENT, 2011, 2015) şi premiul Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Iaşi, 2018) pentru Cartea de Teatru. Este coautor (8 volume), coautor şi coordonator (3 volume), autor (7 volume). A îndrumat teze de doctorat pe teme de dramaturgie universală şi română, spectacologie, arta actorului, pedagogie teatrală.

Email: anca_maria_rusu@yahoo.com