CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DOCTORALE DIN UNAGE IAȘI
Sensuri ale interpretării în cercetarea artistică

Secțiunea ARTE VIZUALE

Panelul 1: Artă și comunicare vizuală contemporană

Cercetarea artistică în designul contemporan

Moderator: Conf.univ.dr. Monica Pop

(online pe platforma Microsoft Teams)

9:00 9:30 Conf. univ. dr. Iosif Mihailo (Universitatea de Vest Timisoara) – Considerente axiologice în interpretarea designului contemporan

9:30 – 10:00 Conf. univ. dr. Monica Pop (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Semiotica în practica designului contemporan – creativitate şi comunicare

10:00 – 10:30 Asistent univ. dr. Alexandra Ghioc (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – De la cultura nevoii la nevoia culturală. Aspecte ale interpretării în designul critic

10:30 – 11:00 Drd. Andrei Lazăr (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Semiotica luminii prin culori

11:00 – 11:30: Lector univ. dr. Tiberiu Pop (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – O nouă filosofie – Designul procesului de design.

11:30 – 12:00 Drd. Andreea Chirilă (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași): Însemne ale sustenabilităţii în industria modei vestimentare contemporane din România

12:30 – 13:00: Conf. univ. dr. Cornelia Brustureanu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași): Arta conceptuală și moda conceptuală – Influența avangardei artistice asupra modei

 

13.00 15.00 Pauză de masă

Cercetarea artistică în fotografia contemporană

Moderator: conf.univ.dr. Cristian Nae

(online pe platforma Microsoft Teams)

15:00 15:30 Prof. univ. dr. Matei Bejenaru (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Fotografia ca tablou: reinventarea peisajului, între idee și sentiment

15:30 – 16:00 Conf. univ. dr. Lavinia German (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Noile peisaje. Interpretări critice ale unor actualități subiective

16:00 – 17:00 Lector univ. dr. Raluca Nestor Oancea (Universitatea Națională de Arte București) – Interpretarea arhivelor în arta vizuală contemporană

17:00 – 17:30 Asistent univ. dr. Luca Mixich (Universitatea de Vest Timisoara) – Rolul ficțiunii în creația fotografică a lui Jeff Wall

Panelul 2: Artă și spiritualitate

Moderator: drd. Irina Paraschiv

(online pe platforma Microsoft Teams)

9:00 9:30 Drd. Elena Vlădăreanu (CESI, Universitatea București) – Autoetnografia ca metodă de interpretare în studiile performative

9:30 10:00 Drd. Roxana Donaldson (CESI, Universitatea București) – Arta publică participativă din cadrul direcției Free Art Movement

10:00 10:30 Drd. Atila Gomboș (Universitatea de Vest Timișoara) – Statutul imaginii in postmodernitate

10:30 11:00 Drd. Irina Paraschiv (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – « Geneza » lui Ion Nicodim

11:00 11:30 Prof.drd. Camelia Rusu Sadovei (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Nevoia interpretării surselor mitologice în arta contemporană

11:30 12:00 Drd. Beatrice Boban (CESI, Universitatea București) – Casa-muzeu, o poveste în poveste. Noi abordări interpretative.

12:30 13:00 Drd. Oana Gorea (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Destinul unui tablou votiv

 

13.00 – 15.00 Pauză de masă

 

15:00 – 15:30 Drd. Grata Cornelia Sochichiu, Conf.univ.dr. Iarîna Savițkaia-Baraghin, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice”din Chișinău) – Elemente de joncțiune ale motivelor de pe covoarele moldovenești

15:30 – 16:00 Drd. Luminița Lupuca Afloarei (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Câteva nume marcante ale expresionismului abstract și abstracționismului în România

16:00 16:30 Drd. Cezara Moraru (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Timp sacru si timp profan în artele vizuale

16:30 17:00 Drd. Florina Cosmescu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Ornamentele și miniaturile din cărțile de cult de secol XV

Secțiunea MUZICĂ

Fațete ale hermeneuticii muzicale contemporane

Moderator: Prof. univ. dr. Laura Otilia Vasiliu

(online pe platforma Microsoft Teams)

9:00 – 9:30 Prof. univ. dr. Carmen Chelaru (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Istoria muzicii într-o altă abordare

9:30 – 10:00 Prof. univ. dr. Leonard Dumitriu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Melodiile vorbirii şi „fixarea” prezentului în eseuri de Leoš Janáček şi Milan Kundera

10:00 – 10:30 Prof. univ.dr. Laura Otilia Vasiliu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”)  – Relevanța contextului în interpretarea  muzicologică. Aplicații hermeneutice asupra unor scrieri și creații muzicale românești

10:30 – 11:00 Conf. univ. dr. Loredana Iațeșen (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Ștefan Angi – muzicologul encicloped

Panel: Construcții muzicale ale naționalismului. Efecte ale ideologiei naționaliste asupra educației și culturii muzicale în România comunistă

11:00 – 11:30 Conf. univ. dr. Costin Moisil (Universitatea Națională de Muzică București) – Muzica românească dinaintea apariției românilor

11:30 – 12:00 Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță (Universitatea Națională de Muzică București) – NAȚIUNEA ÎN MARȘ. Fanfarele militare și construcția unui marș național în România comunistă. 

12:00 – 12:30 Drd. Vlad Văidean (Universitatea Națională de Muzică București) – Ce e românesc și ce nu e românesc? Răspunsuri enesciene

12:30 – 13:00 Drd. Ana Diaconu (Universitatea Națională de Muzică București) – Percepții despre muzică în România comunistă și impactul lor asupra unei generații emigrante. Studii de caz: Costin Miereanu și Mihai Mitrea-Celarianu

13:00 – 13:30 Drd. Andreea Mitu (Universitatea Națională de Muzică București) – Aspecte ideologice asupra componisticii românești. Studiu de caz: Ședința din 27 iunie 1952 a Uniunilor de Creație din România, cu scopul prelucrării documentelor de partid privind devierea de dreapta a mișcării comuniste

 

14:00 – 16:00 Pauză de masă

Interpretări ale componisticii

Moderator: Prof. univ.dr.  Leonard Dumitriu

(online pe platforma Microsoft Teams)

16:00 – 17:00  Keynote Speaker: Prof. univ. dr. Pavel Pușcaș (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”) – Semnificație în cercetarea şi interpretarea muzicologică

17:00 – 17:30 Prof. univ.dr. Petruța-Maria Coroiu (Universitatea Transilvania Brașov) – Aspecte inedite ale concertului modern (Modele componistice extravagante ale secolului XX)

17:30 – 18:00 Asist. univ.dr. Mihaela Balan (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”)  – Gustav Mahler și Alfred Schnittke – două destine creatoare marcante pentru muzica secolului al XX-lea

18:00 – 18:30 Lect univ.dr. Mihaela Gârlea (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”)  – Pe urmele lui Laurențiu Profeta…

19:00 – 20:00  Keynote Speaker: Prof. univ.dr. Violeta Dinescu (Universitatea „Carl von Ossietzky” Oldenburg – Germania) – Muzica pentru filmul mut: tradiție și inovație

Secțiunea TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Moderatori: drd. Ovidiu Ivan, drd. Andreea Darie

(online pe platforma Microsoft Teams)

9:00 – 10:00  Octavian Saiu (Keynote Speaker) – Teatru, democrație și eșecurile interpretării: între extremismul politic și cancel culture

10:00 – 10:30 Drd. Denis Apetri (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Repere dintr-o istorie a teatrului românesc din Bucovina de Nord

10:30 – 11:00 Drd. Oana Bartoș (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Prezențe feminine în presa culturală a secolului al XIX-lea

11:00 – 11:30 Drd. Tatiana Carauș (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Etape de formare și dezvoltare a școlii de teatru din Republica Moldova

11:30 – 12:00 Drd. Iulia Alexandra Cărnaru (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Dimensiunea histrionică a personajelor feminine din comediile lui I.L.Caragiale

12:00 – 12:30 Drd. Simona Chițan (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu) – Multimodalitatea ca interpretare in artele spectacolului: de la epic la dramatic, de la marele ecran la scenă

12:30 – 13:00 Drd. Andreea Darie (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – No Exi(s)t, cercetare aplicativă versus doctorat științific

13:30 – 14:00 Drd. Claudia Ene (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Inserții psihologice în cunoașterea și dezvoltarea mecanismului logic specific de gândire în arta actorului

 

14:00 – 16:00 Pauză de masă

Moderatori: drd. Bogdan Guțu, drd. Ovidiu Ivan

(online pe platforma Microsoft Teams)

16:00 – 16:30 Drd. Georgiana Ene (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Importanța brandului de actor în construirea unui brand de teatru

16:30 – 17:00 Drd. Mariana Ghițulescu (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Învățământul teatral în instituțiile preuniversitare vocaționale

17:00 – 17:30 Drd. Adina Giurescu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Practicianul și cercetarea artistică-științifică

17:30 – 18:00 Drd. Victor Giurescu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Teza doctorală științifică versus teza doctorală profesională

18:00 – 18:30 Drd. Bogdan Guțu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Drumul spre un spectacol paralel

18:30 – 19:00 Drd. Bianca Hedeș (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Teatrul în educație

19:00 – 19:30 Drd. Ada-Maria Ichim (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Aici și acum – o cercetare în timp

19:30 – 20:00 Drd. Anca Iorga (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Dezvoltarea agilității studentului-actor. Metodă de îmbunătățire a performanței corporale