CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DOCTORALE DIN UNAGE IAȘI
Sensuri ale interpretării în cercetarea artistică

Discuții în plen

Moderator: Prof.univ.dr. Matei Bejenaru

(online pe platforma Microsoft Teams)

9:00 – 9:10 Cuvântul Rectorului Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE Iași) – prof.univ.dr. Aurelian Bălăiță

9:10 – 9:20 Cuvântul coordonatorului de proiect – prof.univ.dr. Matei Bejenaru, director CSUD din UNAGE Iași

9:20 – 9:30 Cuvântul directorului Institutului de Cercetare Multidisciplinară în Arte, UNAGE Iași, conf.univ.dr. Cristian Nae

9:30 – 9:40 Cuvântul reprezentantului Școlii Doctorale Muzică, prof.univ.dr. Laura Vasiliu

9:40 – 9:50 Cuvântul reprezentantului Școlii Doctorale Arte Vizuale, conf.univ.dr. Monica Pop

9:50 – 10:00 Cuvântul reprezentantului Școlii Doctorale Teatru, lect.univ.dr. Călin Ciobotari

10:00 – 11:00 Keynote speaker: lect. univ. dr. Ofelia Popii (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu) – Mefisto – măștile ce-mbracă Neantul

11:00 – 12:00 Keynote speaker: prof. univ. dr. Dan Dediu (Universitatea Națională de Muzică București) – Un model paralel al cercetării și creației muzicale

12:00 – 13:00 Keynote speaker: prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu (Universitatea Națională de Arte București) – Cercetarea artistică: o privire retrospectivă

Secțiunea ARTE VIZUALE

Panelul 1: Artă și comunicare vizuală contemporană

Perspective actuale asupra cercetării artistice

Moderator: Conf. univ. dr. Cristian Nae

(online pe platforma Microsoft Teams)

14:00 – 15:00 Keynote speaker: Dan Mihălțianu (artist, Bergen și Berlin) – In the Skin of an Artist

15:00 – 16:00 Keynote speaker: Prof. univ. dr. Petru Bejan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) – Interpretare și explicație în artă

16:30 17:00 Conf. univ. dr. Mara Rațiu (Universitatea de Arte și Design Cluj) – Ce fel de cunoaștere presupune cercetarea artistică?

17:00 17:30 Conf. univ. dr. Cristian Nae (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Cercetarea artistică: o formă de cunoaștere indisciplinată?

17:30 18:00 Conf. univ. dr. Cătălin Gheorghe (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Sensuri ale realității în politica cercetării artistice

18:00 18:30 Lector univ. dr. Raluca Paraschiv (Universitatea Națională de Arte București) – Interpretarea artistică ca reimaginare a lumii după 2020

Panelul 2: Artă și spiritualitate

Moderator: Conf.univ.dr. Codrina Ioniță

(online pe platforma Microsoft Teams)

15:00 16:00 Keynote speaker: Prof.univ.dr. Sorin Alexandrescu (CESI, Universitatea București) – Ion Grigorescu si Stefan Câlția, sau despre doua forme de stranietate ale cotidianului

16:00 17:00 Keynote speaker, Prof.univ.dr. Tereza Sinigalia (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – titlu rezervat

17:00 17:30 Conf.univ.dr. Laura Mesina (CESI, Universitatea București), Efectul de prezență al obiectului cultural. Despre semnificație.

17:30 18:00 Conf.univ.dr. Cristian Ungureanu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Despre numere în artele vizuale

18:00 18:30 Conf.univ.dr. Ina Marghidan (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Reprezentarea îngerilor în arta textilă

18:30 19:00 Asist univ.dr. Ioana Palamar (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) & Larissa Mellor – Rezidența artistică internațională a UNAGE Iași

Secțiunea MUZICĂ

Interpreți și interpretări creatoare

Moderator: Prof. univ.dr. Carmen Chelaru

(online pe platforma Microsoft Teams)

(online pe platforma Microsoft Teams)

15:00 – 16:00 Keynote Speaker: Prof. univ. dr. Adriana Bera ( Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca) – Interpretul și textul muzical – o relație controversată

16:00 – 16:30 Prof. univ.dr Victoria Tcacenco & drd. Mira Zantout (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova) – Impromptu op. 90 nr.3 de Franz Schubert: aspecte interpretative

16:30 – 17:00 Conf univ.dr. Cezara Petrescu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Considerații interpretative asupra ciclurilor de lieduri pentru voce și pian op. 16, op. 26 și op. 34 de Mihail Jora

17:00 – 17:30 Conf. univ.dr. Alexandru Petrescu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Elemente de evoluție dramaturgico-muzicală în creația pucciniană. Studiu asupra personajului ”Suor Angelica”

17:30 – 18:00 Cercetător dr. Iulia Mogoșan (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca) – „A Zecea” de Schubert: interpretare, între construcție și restituire

18:00 – 18:30 Prof. univ.dr. Dan Prelipcean  (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Interpretarea cvartetelor beethoveniene: VOCES

Secțiunea TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Moderator: Lector univ.dr. habil. Călin Ciobotari

(online pe platforma Microsoft Teams)

14:00 – 14:30 Prof.univ.dr. Aurelian Bălăiță (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Doctoratul profesional în teatru – un eșec al cercetării românești?

14:30 – 15:00 Prof.univ.dr. Alexa Visarion (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Cercetarea doctorală și zilele de glorie ale mediocrității

15:00 – 15:30 Prof. univ.dr. Ana Maria Nistor (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Arta sau știința interpretării. Pietonul din mijlocul intersecției

15:30 – 16:00 Prof.univ.dr. Bogdana Darie (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Interpretare sau asumare? Actorul-interpret sau actorul-creator?

16:00 – 16:30 Prof. univ.dr. Ștefania Cenean (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Scenografia și libertatea de gândire

16:30 – 17:00 Prof.univ.dr. Anca Doina Ciobotaru (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Antrenamentul interpretării

17:00 – 17:30 Lector univ.dr. Călin Ciobotari (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Paradoxuri ale cercetării artistice în teatru