CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ȘCOLILOR DOCTORALE DIN UNAGE IAȘI
Sensuri ale interpretării în cercetarea artistică

Secțiunea ARTE VIZUALE

Panel: Artă și comunicare vizuală contemporană

Interpretarea imaginii în cercetarea artistică contemporană

Moderator: Drd. Daniel Ungureanu

(online pe platforma Microsoft Teams)

9:00 – 9:30 Dr. Sarah Daria Muscalu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Motivul ruinelor în practica artistică și translarea medială ca metodă de lucru

9:30 – 10:00 Prof. dr. Radu Carnariu (Colegiul Național Octav Bancilă, Iasi) – Intenție și interpretare în practica intervenționistă din mediul virtual

10:00 10:30 Drd. Ioana Alexandra Niculescu – Aron (Universitatea Națională de Arte București) – Mnemonica citadină

10:30 11:00 Drd. Andreea Medar (Universitatea de Vest Timișoara) – Interpretarea în proiectele personale

 

11.00 – 15.00 Pauză de masă

Multidisciplinaritatea în cercetarea artistică

Moderator: Drd. Daniel Ungureanu

(online pe platforma Microsoft Teams)

15:00 – 15:30 Lector. univ. dr. Oana Maria Nae (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Science friction: biologie și filosofie trans-umanistă în instalațiile artistice contemporane

15:30 16:00: Drd. Mihai Savin (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Arta contemporană sau teoria ca spectacol

16:00 17:00 Drd. Oana Maria Popescu (Universitatea de Vest Timișoara) – Transpunerea efectelor emoţionale din cotidian în pictură

17:00 17:30 Drd. Ciprian Tokar (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Jurnalismul estetic ca metodă de cercetare artistică

Secțiunea MUZICĂ

Fațete ale hermeneuticii muzicale contemporane

(secțiune doctoranzi)

Moderatori: Prof. univ.dr. Carmen Chelaru & drd. Aliona Paciurca

(online pe platforma Microsoft Teams)

9:00 – 9:30 Drd. Pr. Costel Stoica (Universitatea Națională de Muzică București) – Stilul nou calofonic în cadrul genului compozițional stihiraric bizantin. Elemente de interpretare asumate de compozitori și exegeți

9:30 – 10:00 Drd. Tatiana Andrada Crișan (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”) – Ipostaze sonore ale conflictului social-politic în Poemul Simfonic Bătălia Hunilor de Franz Liszt

10:00 – 10.30 Drd. Cristian Doboș (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) –Aspecte kitsch în muzica de film

10:30 –11:00 Drd. Mirela Lungu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Informații noi ori mai puțin cunoscute din arhive naționale privitoare la viața și activitatea muzicianului Iosif Ivanovici

11:00 – 11.30 Drd. Alexandra Magazin (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”) – Marcel Mihalovici – membru fondator al École de Paris și Triton. Interviuri, documente de arhivă și corespondență.

11.30 – 12:00 Drd. Viviana Farcaș (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Muzica sacră în creația lui Igor Stravisnki. Simfonia psalmilor.

12:00 – 12:30 Drd. Florentina Ulmeanu Enea (Universitatea de Vest din Timișoara) – Muzică, ideologie și societate – o abordare din perspectiva științelor cognitive

12:30 – 13:00 Drd. Iurie Badicu (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova) – Locul «Industriei Muzicale» în cadrul cercetărilor tematice: analiza culturologică comparativă a abordărilor autorilor occidentali, din Federația Rusă și din Republica Moldova

13:30 – 16:00 Pauză de masă

Interpreți și interpretări creatoare

Moderatori: Prof. univ.dr. Laura Otilia Vasiliu &  drd. Bogdan Onofrei

(online pe platforma Microsoft Teams)

16:00 – 16:30 Drd. Tatiana Coșciug-Costiu (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova) – Analiza comparată a interpretărilor „Concertului pentru voce și orchestră” de R. Glier

16:30 – 17:00 Drd. Maria Serbinov (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova) – Sonata pentru flaut și pian de Francis Poulenc în viziunea flautiștilor Jean-Pierre Rampal și Emmanuel Pahud: analize comparate de interpretare

17:00 – 17:30 Drd. Elisabeta Firtescu – Campău (Universitatea Națională de Arte „George Enescu”) – Interpretarea muzicală improvizatorică, limbaj conversațional în jazz

17:30 – 18:00 Drd. Karina Șabac (Universitatea Națională de Muzică București) – Iluzie și realitate în arta interpretului. Conversații cu mine însămi

18:00 – 18:30 Drd. Irina Velciu (Universitatea Națională de Muzică București) – Sensuri ale interpretării în cercetarea artistică

Secțiunea TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Moderatori: drd. Andreea Darie, drd. Bogdan Guțu

(online pe platforma Microsoft Teams)

9:00 – 10:00 George Banu (keynote speaker) – Breviar pentru o pedagogie artizanală

10:00 – 10:30 Drd. Maria Alexandra Ivan (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Accesoriile costumului de teatru

10:30 – 11:00 Drd. Ovidiu Ivan (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Interacțiunea dintre actori și spectatori. Cercetare artistică și… bere

11:00 – 11:30 Drd. Mălina Lazăr (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Petru Ciubotaru, arta rolului secundar

11:30 – 12:00 Drd. Alexandra Lupu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Universul spectacular al lui Radu Afrim. O perspectivă actoricească

12:00 – 12:30 Drd. Sorana Maier (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu) – Provocările unei cercetări doctorale la limita dintre teatru și istorie

12:30 – 13:00 Drd. Cătălin Mardale (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca) – Emergența teatrului documentar în România. Mize, receptare, efecte ale proiectelor de artă comunitară din Pata-Rât

13:00 – 13:30 Drd. Oana Mogoș (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Rolul pedagogului în parcursul evolutiv al studentului actor 

13:30 – 14:00 Drd. Ionică Alexiu Pașcanu (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu) – Teatralitatea în căutarea unui nou mod de exprimare

 

14:00 – 16:00 Pauză de masă

Moderatori: drd. Bogdan Guțu, drd. Ovidiu Ivan

(online pe platforma Microsoft Teams)

16:00 – 16:30 Drd. Lenuș Radu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Tipologii ale exilului la Shakespeare

16:30 – 17:00 Drd. Miruna Radu (Universitatea de Vest Timișoara) – Interpretarea teatrală sub semnul kitsch-ului

17:00 – 17:30 Drd. Ana Mădălina Sandu (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Tehnică și tehnologie în scenografie

17:30 – 18:00 Drd. Carmen Veronica Steiciuc (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Elemente poetice în teatrul lui Matei Vișniec. De la text la spectacol

18:00 – 18:30 Drd. Ruxandra Vera Ștefan (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Actualitatea lecțiilor lui Camil Petrescu – regia, între teorie și practică

18:30 – 19:00 Drd. Andrei Tase (Universitatea de Vest Timișoara) – Aspecte de artă teatrală în muzica lui Freddie Mercury

19:00 – 19:30 Drd. Diana Tănase (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Teatrul de imagine ca formă de interpretare în arta regizorală (pionieri români pentru secolul XXI)

19:30 – 20:00 Drd. Ana Vicovan (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) – Teatrul aplicat în spitale pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor pacienți

20:00 – 20:30 Drd. Bogdan Petre Vladu (Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași) – Teatrul Dramaturgilor Români, teatru de proiecte, concept și esențe