În perioada 30-31 octombrie 2021, la Cluj s-a derulat o nouă ediție a Colocviului Internațional de Cinema, Teatru și Psihanaliză, având ca temă „Instanțe ale repetiției”. Școala Doctorală de Teatru Iași a fost reprezentată prin lector univ.dr.habil Călin Ciobotari și drd. Bogdan Guțu. Comunicarea primului – Hamlet la mănăstire. Ipoteza sexualității reprimate – a vizat analiza din perspectivă psihanalitică a unor pasaje cheie din piesa lui Shakespeare. Comunicarea lui Bogdan Guțu a fructificat o serie de rezultate ale cercetării sale doctorale pe marginea actelor ratate în Istoria teatrului universal; în secvența clujeană, Bogdan a abordat piesa Pescărușul (Cehov) – „Repetiție și metatextualitate în Pescărușul”.

Colocviul a fost organizat de Forumul Câmpului Lacanian din România și a reunit, într-o perspectivă fertil-interdisciplinară, cercetători din diferite țări europene.