Prof. univ. dr. habil. Codrina-Laura Ioniță

Licențiată a Universităţii de Arte “G. Enescu”, secţia Pictură de şevalet la clasa Prof. univ. Adrian Podoleanu (1998), și a Universității “Al.I. Cuza”, Iaşi, secţia Filozofie (2004), Codrina-Laura Ioniță este absolvă în 2003 a unei Diplôme d’Etude Approfondi (DEA) en Imaginaire et rationalite: Philosophie, Arts, Sciences, în grad de Master, la Université de Bourgogne, Dijon. În 2006 susține teza intitulată Imanenţă şi transcendenţă în arta abstractă a secolului XX, doctorat în cotutelă, Université de Bourgogne și Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi.  Predă istoria și filosofia artei la Facultatea de Arte Vizuale și Design din UNAGE Iași. Din 2019 este conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale Arte Vizuale.

Preocupările științifice s-au îndreptat în special spre istoria, fenomenologia și hermeneutica artei, Înțelegerea semnificației profunde a fenomenului artistic s-a constituit ca o ”idee directoare” pentru întraga cercetare științifică, iar revalorizarea în postmodernitate a elementelor recuperate din trecut și reinterpretate în operele artiștilor contemporani, atât în arta universală cât și în arta românească, s-a constituit ca subiect al mai multor cărți, studii și articole publicate la edituri importante, cum ar fi IGI Global, USA, Editions Universitaires de Lyon III, Editions du Centre Gaston Bachelard, Dijon.  Din 2014 este director executiv al Centrul de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăguț” din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, si editor-șef al revistei  Anastasis, Research in Medieval Culture and Art, http://anastasis-review.ro/, publicație a centrului, revistă indexată în importante baze de date internaționale (SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, DOAJ, CEEOL). Alături de editarea revistei Anastasis,  în cadrul Centrului „Vasile Drăguț” a organizat Simpozioane și Colocvii internaționale și naționale, conferințe și prelegeri cu profesori invitați din țară și străinătate.