Conf. univ. dr. Monica Pop

Monica Pop este conferenţiar universitar în cadrul specializării DESIGN a FAVD, UNAGE Iaşi, coordonator de doctorate în cadrul Şcolii doctorale Arte vizuale, din aceeaşi instituţie, din anul 2016. A absolvit studiile doctorale în domeniul esteticii, precum şi un program masteral în care a studiat aspecte ale antropologiei culturale şi sociale.

Cercetările sale teoretice se axează pe domenii interdisciplinare din sfera designului şi a artelor vizuale, a managementului comunicării în practica profesională. Domeniul preponderent de cercetare este semiotica, în toate formele sale de manifestare, dinamica semnului în societate,  şi transpunerea conceptelor practicienilor în noi înțelegeri ale designului. A publicat opt lucrări ştiinţifice  ce tratează problematici legate de semiotica vizualului, dinamica limbajului vizual precum şi problematici ale reprezentării designului în spaţiul ambiental sau publicitar. A participat la conferinţe indexate în baze de date internaţionale, cu articole pe teme de design thinking, industrial design, ecodesign, etc. (International Scientific Conference ModTech – New face of TMCR, Modern Technologies, Quality and Innovation – New face of TMCR – 4 ediţii, ”ICFCC 2011”, Iasi, 2011, International Conference on Arts and Mathematics, etc.). De asemenea, a coordonat diverse proiecte artistice în cadrul U.N.A.G.E. Iaşi, a fost membru în trei granturi de cercetare şi este membru în proiecte de cercetare F.D.I. Participă la expoziţii naţionale şi internaţionale(TEXPOART – Trienala Internaţională de arte textile, BIAMT – Bienala Internaţională de arte miniaturale Timişoara, WEST MEETS EAST – a cultural book exchange, CENTENAR Salonul Naţional de Artă Contemporană, etc.).