Prof. univ. dr. Carmen Chelaru

Carmen Chelaru predă Istoria muzicii la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, din anul 1992. Din 2013 este profesor universitar titular la aceeași disciplină. În perioada 1998–2019 a fost profesor asociat la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca – Extensia Piatra Neamț. Din 2015 a primit abilitare în vederea coordonării științifice la Școala doctorală Muzică de la UNAGE.

În 2004 a susținut teza de doctorat cu tema Spațiul real, virtual şi psihologic în muzică, la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, sub coordonarea prof. univ. dr. Mihail Cozmei.

A publicat cărți, studii, articole științifice, comunicări la simpozioane internaționale, naționale și locale, critică muzicală și eseuri. Între acestea, de mare interes s-a bucurat cartea în 3 volume Cui i-e frică de Istoria muzicii?!, aflată la ediția a doua, Editura Muzicală 2020. A colaborat la emisiuni muzicale radiofonice și de televiziune. A fost editor al revistei Filarmonica Magazin, publicată sub egida Filarmonicii ieșene (2011-2016).

Din anul 2008 este membră UCMR.

În perioada 1987–2016 a fost consultant artistic la Filarmonica Moldova din Iași. A organizat și coordonat festivaluri naționale și internaționale, între care Festivalul Muzicii Românești, edițiile XI–XIX.

A studiat muzicologie la Conservatorul George Enescu din Iași. A participat la cursuri de vară de Stilistică și Analiză muzicală conduse de compozitorii Ștefan Niculescu, Anatol Vieru și Aurel Stroe (Piatra Neamț, 1977–1980); de asemenea, la cursurile de Paleografie muzicală bizantină și Bizantinologie, susținute de profesorul Gheorghe Ciobanu (1978–1979), tot la Piatra Neamț.

Arii tematice de cercetare în calitate de conducător științific de doctorat:

  • Istorie artistică europeană veche și medie
  • Istorie artistică internațională în epocile modernă și contemporană
  • Istoria muzicii românești în context european, din epoca medievală până în secolul XX
  • Perspective analitice, stilistice și interpretative în genul instrumental de cameră
  • Anton Zeman, profil componistic
  • Muzica de film

https://sites.google.com/view/carmen-chelaru