Associate professor Dan Spînu, PhD

Cristina Simionescu Fântână predă canto, lied-oratoriu și muzică de cameră la UNAGE din 2004. Din 2018 este conducător de doctorat calificat la Școala Doctorală de Muzică și Teatru a Universității de Vest Timișoara, iar din 2022 la UNAGE. A publicat mai multe cărți, studii, articole științifice și lucrări academice pentru simpozioane naționale și internaționale.

Arii de interes și domenii de cercetare:

  • Subiecte actuale legate de interpretarea muzicală, în special interpretarea vocală;
  • Repertoriu vocal, vocal-instrumental sau cameral abordat prin analize stilistic – interpretative;
  • Stilistică și interpretare, principii estetice în creația vocală și vocal-instrumentală;
  • Tehnici de cânt și performanță vocală în contemporaneitate;
  • Metode în interpretarea muzicală și pedagogie.