Laura Otilia Vasiliu

Laura Otilia Vasiliu este profesor titular la disciplinele Forme și analize muzicale și  Muzicologie începând din anul 1995 și  coordonator ştiinţific de Doctorat din 2008. Studenții săi au fost distinși cu numeroase premii la concursurile naționale de muzicologie; are  absolvenți de excepție ce dezvoltă cariere didactice, științifice, artistice.

A fost Decan al Facultăţii de Compoziţie, muzicologie, pedagogie muzicală şi teatru ( 2004-2012), al Facultăţii de Interpretare, Compoziţie şi studii muzicale teoretice (2012-2016) și   Prorector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” – responsabil  cu activitatea didactică și asigurarea calității – în perioada 2020-2021. În prezent este Director al Școlii doctorale – Domeniul muzică.

Laura Vasiliu s-a format la liceele de specialitate din Baia-Mare și Iași,  a absolvit secția de Muzicologie a Conservatorului „George Enescu”la clasa prof. univ. George Pascu (1981) și studiile doctorale la Academia de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof.univ.dr. Valentin Timaru (2001). S-a specializat în analiza muzicii moderne și contemporane,  în muzicologia generală a acestei perioade. A publicat cărţi, studii, articole, critică muzicală; a participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale; a susţinut conferinţe, cursuri deschise, a condus proiecte de cercetare, a colaborat la  emisiuni de radio.

A inițiat și organizat evenimente științifice naționale și internaționale – simpozioane, conferințe, lansări de carte; coordonează Centrul de cercetare „Știința muzicii” (din 2016) și revista ARTES.Journal of musicology, în calitate de redactor șef ( din 2012). Este membru al UCMR, din 2004, și al International Musicological Society (din anul  2017).

Ariile tematice de cercetare în calitate de conducător științific de doctorat:

  • Creația muzicală universală și românească din prima jumătate a secolului XX;
  • Tehnici de analiză muzicală (limbaj, formă, tehnici de compoziție);
  • Hermeneutica interpretării și a receptării creației muzicale;
  • Istoria muzicologiei și a criticii muzicale;
  • Relațiile fenomenului muzical cu ideologia social-politică;
  • Pascal Bentoiu – creația artistică și muzicologia;
  • Istoria muzicii și a învățământului muzical ieșean.