Prof. univ. dr. asociat Tereza Sinigalia

Prof. univ. asociat. Conducător de doctorat la Universitatea Națională de Arte ”G. Enescu” Iași, la Facultatea de Arte Vizuale și Design din 2007. Profesor Universitar Emerit (2018) și Doctor Honoris Causa (2020), titluri conferite de aceeași Universitate. Licență și Doctorat în Istoria Artei la Universitatea Națională de Arte București. Teza de doctorat cu titlul ”Arhitectura civilă de zid din Țara Românească (sec. XIV – XVIII)”, publicată la Editura Vremea, București, 2000, a primit Premiul ”G. Oprescu” al Academiei Române pentru anul 2000.

Profesor asociat la Institutul Sf. Tereza din București, – specialitatea Istoria artei creștine. Iconografie la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universități București. Profesor universitar asociat la Universitatea Keio din Tokyo (2003) – Master  – Istoria Artei Creștine în Țările Române. Participări la zeci de conferințe, simpozioane, mese rotunde în țară și în străinătate (Franța, Belgia, Germania, Austria, Italia, Serbia, Polonia, Rusia, Israel, Japonia). Peste 150 de publicări în reviste de specialitate din țară și din străinătate. Titluri (cărți) de autor sau în volume colective (peste 30).